Bouldering

Over dit evenement

Categorie
Activiteit
Organisator
Activiteiten Commissie
Datum
22 nov. 2023
Locatie
Apex Boulders (Atoomweg 19a, 9743AJ Groningen)

Bouldering

Het is eindelijk zover; op 22 november is het tijd voor de eerste activiteit georganiseerd door de nieuwe AC! Om jullie niet langer in spanning af te laten wachten, zullen we meteen vertellen wat de eerste activiteit wordt: boulderen bij Apex! Als berggeitjes zullen we onze klimkunsten laten zien of anders als een blok beton naar beneden vallen. We zullen les krijgen van een of meerdere instructeurs en dat allemaal voor maar 12,- p.p.! 

Alle deelnemers verklaren hierbij:

 • Kennis te hebben genomen van de zwaarte en risico’s van het boulderen
 • Alle medische en conditionele bijzonderheden van zichzelf en/ of degenen voor wie deze overeenkomst wordt afgesloten, schriftelijk aan de organisator te melden
 • Zich in staat achten deel te nemen aan het boulderen wat gezondheid en conditie betreft
 • Fysiek in staat zijn om deel te nemen zonder zichzelf en anderen in gevaar te brengen

Nodig: sportieve kleding en schone sportschoenen (liefst met lichte zolen). Er mag niet geklommen worden zonder schone sportschoenen of klimschoenen. Bij de bar kunnen eventueel klimschoentjes worden gehuurd voor €4,- per paar.

 • Locatie: Apex Boulders (Atoomweg 19a, 9743AJ Groningen)
 • Tijd: 19:15 aanwezig en klimmen van 19:30-21:30

Na het klimmen zullen we met degenen die willen nog even een drankje doen in de Kroeg van Klaas. Van al dat klimmen wordt je namelijk enorm dorstig!

LET OP! De aanmeldingen sluiten een week van tevoren op dinsdag 14 november 23:59 dus schrijf je op tijd in!


The time has finally come; on November 22nd it will be time for the first activity organized by the new AC! To stop you from waiting in suspense, we will tell you right away what the first activity will be: bouldering at Apex! Like mountain goats, we will show our climbing skills or else fall down like a block of concrete. We will be taught by one or more instructors and all that for only 12,- p.p.! 

All participants hereby declare:

 • To have taken knowledge of the gravity and risks of bouldering
 • To notify the organizer in writing of all medical and conditional details of themselves and/or those for whom this agreement is concluded
 • Consider themselves able to participate in bouldering in terms of health and condition
 • Be physically able to participate without endangering themselves and others

Necessary: sporting clothes and clean sports shoes (preferably with light soles). Climbing is not allowed without clean sports shoes or climbing shoes. If necessary, climbing shoes can be rented at the bar for €4 per pair.

 • Location: Apex Boulders (Atoomweg 19a, 9743AJ Groningen)
 • Time: 19:15 present and climbing from 19:30-21:30

After climbing we will have a drink in Klaas' pub with those who want to. All that climbing will make you very thirsty!

PLEASE NOTE!  Applications close one week in advance on Tuesday, Nov. 14, 11:59 p.m. so register on time!

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien

Onze sponsoren